W danym artykule zostanie opisane urządzenie elektryczne jakim jest przekładnik prądu. Jego głównym zadaniem jest pomiar dużego natężenia prądu jednak przy pomocy miernika o mniejszym zakresie i możliwości pomiaru natężenia prądu. Takie przekładniki można podzielić na dwa rodzaje przekładniki prądu stałego jak i zmiennego.

Przekładniki prądu stałego i zmiennego

przekładnik prądowyPrzekładnik prądu zmiennego to urządzenie zwane transmiterem jednofazowej mocy, która jest mała. przekładnik prądowy w tym przypadku pracuje w stanie, który jest bardzo zbliżony do awarii czy zwarcia. przekładnik prądowy najczęściej wykorzystywany jest tak, że przewód z mierzonym napięciem prądy przechodzi prze otwór przekładniki (oczywiście przez główny otwór). Warto również wspomnieć o przekładniku prądu stałego, który nazywa się amplistatem lub transduktorem. Urządzenie te składa się z dwóch rdzeni, które są symetryczne. Rdzenie te są zbudowane z blach ferromagnetycznych. Poza tym blachy te posiadają prostokątne pętle histerezy. W tym urządzeniu uzwojenia można podzielić na dwa rodzaj, pierwotne oraz uzwojenie wtórne. Jeśli chodzi o zastosowanie urządzenia jakim jest przekładnik prądowy to wykorzystuje się je do rozszerzania zakresu pomiaru innych urządzeń jak na przykład amperomierza. Także przekładniki prądowe wykorzystuje się do galwanicznego oddzielania od siebie obwodów pomiarowych a do tego także przekładnik prądowy można wykorzystywać do zabezpieczania głównego toru przebiegu prądu.

Opisane wyżej urządzenie elektryczne jakim jest przekładnik prądu czy to zmiennego czy też prądu stałego jest bardzo ważne. Dzięki temu możliwy jest pomiar nawet większego niż występujące napięcie prądu, a do tego wiele z przekładników prądu zapobiega również powstawaniu zwarcia w przewodach.