Scrum master to stosunkowo nowy zawód, o którym wiele osób jeszcze nie słyszało lub nie do końca wiedzą kim jest osoba, która pracuje na takim stanowisku. Scrum to tworzenie i zarządzanie nowymi produktami, najczęściej są to produkty z branży IT, może nim być między innymi oprogramowanie.

Kim jest scrum master?

scrum master kto to jestCały zespół scrum składa się z trzech jednostek. Są nimi właściciel produktu, zespół odpowiedzialny za rozwój oraz scrum master, czyli mistrz scrum. Często pada pytanie scrum master kto to jest, funkcja ta jest przez wielu nie rozumiana. Scrum master jest osobą, która kontroluje pracę zespołu oraz złożony proces tworzenia produktu. Musi dbać o to, żeby założone wcześniej zasady i metodyka tworzenia przebiegały zgodnie z planem oraz nie były w żaden sposób zakłócone. Zadaniem scrum mastera jest także motywowanie zespołu do pracy oraz udzielanie mu wsparcia w momentach kryzysowych i we wszelkich problemach, jakie zespół napotka podczas pracy. Osoba na stanowisku scrum mastera musi cechować się umiejętnością pracy z ludźmi, energicznością oraz pomysłowością. Do zadań scrum mastera należy także edukacja zespołu, udzielanie mu pomocy oraz zadawanie pytań, które mają motywować zespół i naprowadzać go na nowe rozwiązania. Scrum master powinien być cały czas nastawiony na rozwój, powinien być zmotywowany, tak żeby zespół miał dobrego lidera i przywódcę podczas pracy.

Scrum master pozwala zespołowi na działanie, uważnie przy tym mu się przyglądając i analizując całą pracę. Praca scrum mastera polega także na obserwacji i pełnieniu roli przewodnika zespołu. Osoba pełniąca tę rolę musi być komunikatywna, potrafiąca motywować zespół. Scrum master powinien także wykazywać się zdolnościami przywódczymi, tak aby mógł poprowadzić zespół.