Wpływ nowych mediów, które rozwinęły się dzięki Internetowi stwarza firmom wiele okazji do prowadzenia PR w formie online. Agencja PR odpowiadająca z wizerunek firmy czy produktu może działać równolegle w dwóch trybach offline i online. Przy czym działania te muszą być prowadzone tak samo rozważnie. Nie można bowiem oddzielić promocji w obu trybach, mają one taką sama promocję firmy niezależnie od typu środowiska czy to offline czy online.

Internet jako pole działania agencji social media

agencja social mediaBudowanie wizerunku marek, firm czy instytucji bez udziału Internetu jest niezwykle trudne. Dlatego powinno być to standardowe pole działań jakie prowadzi agencja social media i agencja PR. Kompetencje w zakresie działań online powinny obejmować znajomość specyfiki mediów społecznościowych i samego Internetu, dopasowanie odpowiednich narzędzi w realizacji celów dostosowanych do specyfiki działalności firmy oraz obszar działań klientów firmy w sieci. Każde działanie PR powinno być przygotowane koncepcyjnie, obejmując długofalową strategię działań uwzględniającą preferencje grupy docelowej, określając przy tym potencjalne zagrożenia oraz zamierzoną efektywność. Media społecznościowe maja bardzo duży zasięg oddziaływania, i agencja social media powinna brać to po uwagę, każde niefrasobliwe zachowanie w sieci potrafi, kolokwialnie mówiąc, zemścić się.

Politykę, jaką prowadzi agencja PR czy agencja social media w środowisku internetowym, można zastosować we własnym zakresie nie narażając się na koszty związane z zatrudnieniem jednej czy drugiej agencji. Jednak jest to bardzo ryzykowne, ponieważ dopiero znajomość specyfiki sieci jaką posiada agencja social media pomoże skutecznie poprowadzić działania na rzecz promocji firmy.