Jeszcze do niedawna zarządzanie nieruchomościami stanowiło dla firm nie nada wyzwanie. Jedna osoba nie była w stanie nadzorować kilku budynków naraz, dlatego często zajmowały się tym grupy zarządców, z których każdy zajmować się innymi sprawami np. jeden finansami, drugi utrzymaniem budynków i terenów zielonych, trzecia korespondencją, rozmawianiem z mieszkańcami i załatwianiem spraw w urzędach.

Interaktywna administracja to kolejny krok w kierunku zautomatyzowania biur

kamienicaTaka administracja nieruchomościami była bardzo kosztowna, bo wymagała pracy kilku osób, które musiały na bieżąco kontrolować swoje budynki, a następnie przeglądać papiery księgowe, czytać listy i ustawiać spotkania. Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym administrowanie nieruchomościami stało się dużo łatwiejsza. Interaktywna Administracja Nieruchomości pozwala szybko i sprawnie zapanować nad wszystkimi aspektami zarządzania posesjami. Jej pierwszy moduł odnosi się do samych nieruchomości. W nim znajdziemy dane budynku, jego wymiary, ilość mieszkań, sprawdzimy kiedy był przeprowadzany ostatni remont, czy były zgłaszane jakieś wnioski, listę obecnych lokatorów, sprawdzimy ostatnie odczyty liczników, terminy pielęgnowania zieleni, co pomoże nam ustalić przyszłe projekty związane z budynkami np. datę następnego remontu. Drugi moduł dotyczy finansów. Tam zobaczymy ile środków finansowych jest na koncie wspólnoty oraz kto płacił czynsz, a kto z nim zalega i od kiedy, prowadzenie księgowości. Inne przydatne funkcje to terminarz, kalendarz, pogląd korespondencji, możliwość informowania lokatorów o najnowszych rozporządzeniach. Taka administracja nieruchomościami ma wiele zalet.

Usprawni ona proces komunikowania się zarządcy z mieszkańcami, pozwala szybko sprawdzić wszystkie dane, ułatwia planowanie przyszłych wydatków i administrowanie wieloma nieruchomościami, dzięki temu stanowi niesamowite narzędzie pracy dla każdego zarządcy.