Wszystkie powstające obecnie budynki muszą być dostosowane do obowiązujących przepisów w taki sposób żeby zapewnić jak największe bezpieczeństwo osobom przebywającym na ich terenie. Co więcej konieczne jest również dostosowanie budynków już wybudowanych do obecnych przepisów. W tym celu należy przede wszystkim przeprowadzić przegląd instalacji przeciwpożarowej. Jest ona  wymagana w obiektach, gdzie jednocześnie może przebywać wiele osób.

Jakie kompetencje powinien mieć audytor?

audyt ppożPrzykładem mogą być chociażby instytucje publiczne, galerie handlowe, muzea oraz innego rodzaju podobne budynki. Szczegółowe przepisy zawarte są w odpowiednich aktach prawnych. Niemniej w celu sprawdzenia czy obecna instalacja wykonana na obiekcie spełnia wszystkie wymagania warto przeprowadzić audyt ppoż, który pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości. Audyt przeprowadzany jest bowiem przez osobę, która posiada bardzo dużą wiedzę i kompetencje w rozpatrywanym zagadnieniu. Przede wszystkim bardzo dobrze zna ona obowiązujące przepisy oraz posiada wykształcenie kierunkowe, a co najważniejsze posiada aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu. Dzięki temu możliwa jest rzetelna ocena co do funkcjonalności systemu oraz konieczności podjęcia stosownych działań. Inwestor po audycie otrzymuje sprawozdanie, które określa jakie działania należy podjąć w celu dostosowania obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów. Jest to niezwykle ważne.

Sprawozdanie opatrzone jest imiennym podpisem oraz pieczęcią co nadaje mocy urzędowej dokumentowi. Dzięki temu inwestor po wdrożeniu wszystkich zaleceń audytora ma pewność, że obiekt jest w pełni bezpieczny dla osób przebywających w jego obszarze. Jak widać często zachodzi konieczność sprawdzenia instalacji, które są zawarte w obiektach już eksploatowanych. Co jakiś czas zmieniają się bowiem przepisy krajowe co do poszczególnych zakresów ochrony.