W obecnych czasach produkcja energii elektrycznej jest dla nas niezbędna. Cały świat nie byłby w stanie funkcjonować bez prądu. Kiedy zdarza się, że zostanie przerwana transmisja energii elektrycznej do naszego domu na przykład po gwałtownej nawałnicy, bywa że nie mamy co ze sobą zrobić bo nie włączymy telewizora, komputera czy innych urządzeń w naszym gospodarstwie domowym. Jednak wielu z nie wie jak to się odbywa dostawy prądu do naszego domu.

prądPierwszą ważną kwestią jest proces produkcji energii, który może przebiegać na kilka sposobów. Najczęściej spotykaną metoda produkcji jest spalanie paliw kopalnych czyli węgla, ropy czy gazu, jednak są to metody potępiane przez wszechobecnych ekologów, ze względu na olbrzymią ilość zanieczyszczeń powstających w procesie produkcji. Dlatego coraz powszechniejszą metodą pozyskiwania energii elektryczne są alternatywne źródła energii z których warto wyróżnić hydroenergetykę, czyli wykorzystanie płynącej w rzekach wody, do napędzania turbin. Cały proces nadzorowany jest przez pulpity sterownicze znajdujące się w budynku elektrowni. Stamtąd energia przesyłana jest za pomocą linii energetycznych, których drodze znajdują się stacje transformatorowe. Te urządzenia odpowiadają za rozdzielenie i transformację średniego napięcia na niskie za pomocą transformatora, rozdzielnic średniego napięcia i rozdzielnice niskiego napięcia. Stacje transformatorowe są ostatnim etapem drogi energii elektryczne pomiędzy elektrownią a naszymi domostwami.

Hydroenergetyka charakteryzuje się bardzo niskim kosztem produkcji energii, a także niskimi kosztami eksploatacji. Jest to też sposób na czystą energię oraz daje nam możliwość szybkiego wstrzymania i wznowienia produkcji. Jednak ma to też swoje wady, ponieważ budowa tam i zbiorników retencyjnych nie dość że wiąże się z ogromnymi kosztami to negatywnie wpływa na środowisko.